Gratis verzending in België van 1/12/2020 t.e.m. 31/05/2021

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- , leverings- en betalingsvoorwaarden van

ACTINO Comm.V.
Atelier Tine Demol
gevestigd in de Merelstraat 12, 8210 Veldegem, België
E-mail: shop@tinedemol.be
Ondernemingsnummer: 0884 084 823
Rechtspersonenregister (RPR) Oostende
Belgisch rekeningnr: BE92 7330 3764 5023

ART 1: Definities
De webshop TINE DEMOL staat voor online verkoop van nieuwe juwelen ontworpen en gemaakt door Tine Demol.
Deze webshop valt onder het bedrijf ACTINO Comm.V.(gegevens hierboven) en zal voortaan als ACTINO in de tekst vermeld worden.
De webshop kan bezocht worden via www.tinedemol.be

ART 2: Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten door gebruikmaking van de webshop van ACTINO

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ACTINO worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ACTINO ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ART 3: Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door ACTINO
ACTINO is gerechtigd bestellingen te weigeren of aanvullende informatie te vragen.

Bij niet accepteren van een bestelling zal de reden aan de klant meegedeeld worden.

ART 4: Prijzen
°Alle prijzen op de webshop zijn in EURO en inclusief BTW.
°Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
De verzendkosten van bestellingen binnen België bedragen 6,70 €.
Bestellingen vanaf 99 € worden gratis verstuurd binnen België.
Voor zendingen naar Nederland worden steeds verzendkosten ten belope van 16,40 € aangerekend.
Voor andere Europese landen: Gelieve persoonlijk contact op te nemen

°Kortingscodes zijn enkel geldig voor de creaties zichtbaar op de website.
Ze zijn niet cumuleerbaar en niet te combineren met cadeaubons.

°ACTINO kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn. We besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, modellen , types, maten, kleuren enz…
Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval een bericht en de juiste informatie.
Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle getoonde prijzen zijn indicatief en NIET bindend.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Foto’s van handgemaakte artikels kunnen afwijken van de originele stukken. Alle creaties worden (eventueel na bestelling) met de hand gemaakt. Daardoor is elke creatie uniek.

ART 5: betaling en aanbetaling
Betaling kan geschieden op één wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
Na het plaatsen van een bestelling ontvang je als internetklant binnen de 48 uur (met uitzondering van vakantieperiodes) een bevestiging per e-mail. Daarbij worden de totale kosten, met inbegrip van de verzendkosten, vermeld.
De betaling moet geheel geschieden via het betaalsysteem van de webshop.

ART 6: leveringen en voorraad
° Leveren in België en Nederland:
Bestellingen worden zo spoedig mogelijk geleverd (uiterlijk 2 à 3 weken) na ontvangst van de betaling.
Alle artikelen worden per post geleverd.
Na verzending zal de bestelling, in normale omstandigheden, binnen de 2 à 3 werkdagen bij je worden aangeboden tenzij anders vermeld.
Het pakket wordt overdag bij je aangeboden. Bij afwezigheid is je bestelling gedurende +/- 2 weken ter beschikking voor afhaling bij postkantoor/-punt.
De verzendkosten zijn altijd ten laste van de persoon die de bestelling plaatst (6,70 € voor België en 16,40 € voor Nederland) tenzij anders vermeld.

° Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan geleverd worden (hetzij door niet op voorraad zijn van het juweel of een andere reden) ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen de 7 dagen na het plaatsen van de bestelling een bericht met de nodige info.
De klant heeft dan het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
De terugbetaling gebeurt dan binnen de 7 werkdagen.

° Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.

ART 7
De consument heeft recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Daartoe dient de creatie, onbeschadigd en voor juwelen ongedragen in zijn originele verpakking teruggestuurd te worden naar de afzender. De verzendingskosten en -risico’s zijn ten laste van de consument.

Uitzondering hierbij zijn handgemaakte juwelen en creaties op bestelling; deze worden niet teruggenomen.

ART 8: Garantie op een juweel
° Voor juwelen met een gezette steen geldt een garantie van 6 maanden op het loskomen van de edelsteen. Deze wordt gratis terug geplaatst.
Is de steen verloren dan wordt een nieuwe steen aangerekend, het plaatsen gebeurt gratis.
° Bij correct gebruik geldt bij juwelen een garantieperiode van 12 maanden.
De garantie geldt niet bij een verkeerd gebruik of bij gebruik van het juweel in verkeerde producten zoals bleekwater, ammoniak, enz… Alle bijtende en chemische producten zijn verboden!
De garantie geldt ook niet bij verkeerd gebruik van het juweel. Hierbij wordt gekeken naar de beschadigingen van buitenaf; de garantie geldt niet bij zware beschadigingen.
° Op de gouden laag bij vergulde juwelen is er geen garantie.
De duurzaamheid van de vergulde laag is afhankelijk van persoon tot persoon. Dit heeft vooral te maken met de zuurtegraad van je huid: voeding, gebruik van alcohol en medicatie, transpiratie,… spelen hierbij een rol.
° Oxidatie op de juwelen kan verwijderd worden met het bijgeleverd poetsdoekje.
° Juwelen verkocht voor een goed doel hebben 6 maand garantie. Ook hierbij gelden de hierboven omschreven regels.
° Voor andere creaties dan juwelen geldt de wettelijke garantieregeling.

ART 9: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de klant als deze laatste alle kosten, eigen aan de geplaatste bestelling, tegenover ACTINO voldaan heeft.

ART 10: Retourneren en omruilen van artikelen
° Wij doen er alles aan om in de webshop het artikel zo volledig mogelijk te omschrijven en te verduidelijken met één of meerdere afbeeldingen.
Als een artikel echter niet aan uw verwachtingen voldoet dan kan dit geretourneerd of geruild worden. De kosten van het terugsturen zijn ten laste van de klant.
° Enkel niet-gepersonaliseerde artikelen, nog in originele staat van verzending, niet gebruikt, onbeschadigd, voorzien van de aangehechte labels en in originele verpakking kunnen geretourneerd worden.
Het artikel moet binnen de 14 kalenderdagen geretourneerd worden, voorafgegaan door een schriftelijke melding/e-mail, binnen de 5 werkdagen na ontvangst, t.a.v. Tine Demol/ACTINO op het mailadres shop@tinedemol.be
°
ACTINO accepteert enkel retours die aan de hierboven beschreven werkwijze en instructies voldoen. Retours die niet of niet binnen de gestelde termijn worden aangemeld per mail worden niet geaccepteerd.
° De klant heeft zelf de verplichting om bij ontvangst de geleverde producten te onderzoeken en na te gaan of ze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele schade, gebreken of afwijkingen worden ook binnen de 5 werkdagen gemeld aan shop@tinedemol.be
°
Indien een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt en tijdig door de klant, met opgave van redenen, bij ACTINO is aangemeld, heeft de klant recht op vervanging of herstel van het ontbrekende.
° Na ontvangst van de geretourneerde goederen zal door ACTINO een bevestiging van ontvangst per e-mail naar de klant gestuurd worden.
° Enkel in deze situatie zullen, na ontvangst en vaststelling van de terechte reden, de verzendingskosten gecrediteerd worden.
° De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retours, welke aangetekend per post of postpakket verzonden moeten worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd; onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.
° De risico’s van de verzending van retours liggen bij de verzender.

ART 11: Klachten
° ACTINO doet er alles aan om een perfect product te leveren.
Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van de bestelling een mail te sturen om dit aan ons te melden: shop@tinedemol.be
°
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, en indien haalbaar, binnen de 30 dagen in overleg met u oplossen. Lukt het niet binnen de 30 dagen dan zal hierover duidelijk gecommuniceerd worden via e-mail.
° Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen hieromtrent strikt op te volgen.
° De portkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor de rekening van de klant.
° De portkosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaart wordt.
° Als de geboden oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoet, dan kan de klant de bestelling binnen de 14 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren.
Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd als de procedure van annulatie (ART 12) gevolgd wordt.

ART 12: Annulatie of Weigering van uw bestelling
° Sinds 1/2/2001 heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen bij een aankoop via het internet.
Bij annulering of weigering van je bestelling zijn de verzendkosten ten uwen laste en moet het artikel in de originele verpakking teruggestuurd worden.
Het artikel mag niet gedragen of beschadigd worden.
°Hiertoe dient u binnen de 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met shop@tinedemol.be
In de mail stuurt u uw naam, beschrijving van het product, datum van bestelling en (indien van toepassing) uw bankgegevens door. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet ‘Koop op afstand’
Als je verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen de 48 uur een bevestigingsmail met daarin het adres waarop u het artikel kan retourneren.
° Zodra wij uw retourverzending in ontvangst nemen sturen wij u een e-mail met de bevestiging van ontvangst. Mits voldaan, vindt de restitutie van het resterende orderbedrag plaats, uiterlijk binnen de 14 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw retour.
° Indien u niet binnen de 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd of geen bevestiging van annulering kunt voorleggen, bent u betalingsplichtig.
ACTINO is gerechtigd kosten aan u door te rekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

ART 13: Bestellingen/communicatie
° ACTINO is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ACTINO alsook tussen ACTINO en derden.

ART 14: Overmacht
° ACTINO heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en dit zonder dat ACTINO gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ART 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
° Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, zijn enkel en uitsluitend de Rechtbanken van Gent afdeling Oostende (België) bevoegd.
° Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
- zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
- zullen ACTINO en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
° Geschillen kunnen worden voorgelegd aan Belmed of een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet het recht laat van klant en ACTINO het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Gent afdeling Oostende (België)
° Voor meer algemene info kan je ook terecht op https://economie.fgov.be

VRAGEN, KLACHTEN en OPMERKINGEN?

Mocht u na het lezen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden nog klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact op per e-mail voor meer informatie: shop@tinedemol.be

ACTINO
Atelier Tine Demol
Merelstraat 12
8210 Veldegem

E-mail: shop@tinedemol.be
Website: www.actino.be
Webshop: www.tinedemol.be

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ACTINO Comm.V. of rechthoudende derden.